KWW „Jutro dla Czarnkowa” tworzą osoby, które nie tracą energii na wielką politykę. Wyróżnia ich jasna strategia działania dla dobra jego mieszkańców.
Skupiają się na dynamicznym rozwoju miasta poprzez rzetelną pracę i realizację zamierzonych celów. Znają potrzeby mieszkańców i sukcesywnie je zaspokajają.


Oto, co zamierzamy osiągnąć:

  1. Sfera gospodarcza i inwestycyjna
   1. Kontynuacja uzbrojenia terenów przeznaczonych pod aktywność gospodarczą: zaplecze ulic Chodzieskiej i Poznańskiej.
   2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w związku z wprowadzoną reformą oświaty.
   3. Kontynuacja budowy ścieżek rowerowych i budowa parkingów rowerowych.
   4. Modernizacja amfiteatru wraz z rewitalizacją Parku im. S. Staszica.
   5. Termomodernizacja i zmiana centralnego ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej nr 1.
   6. Starania o przebudowę ul. Kościuszki od Ronda do rozjazdu ulic Kościuszki i Wieleńskiej
   7. Modernizacja ulicy Wiśniowej, Podgórnej, Chodzieskiej (zjazd), ppłk Zdzisława Orłowskiego, dr. S. Kwaska
   8. Budowa budynku komunalnego.
   9. Kontynuacja uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe.
   10. Sprzyjanie rozwojowi przedsiębiorczości.

     

  2. Sfera społeczna
   1. Kontynuacja remontowania komunalnych zasobów mieszkaniowych.
   2. Uchwalenie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
   3. Wspieranie inwestorów realizujących budownictwo mieszkaniowe.
   4. Pomoc stypendialna dla uzdolnionej artystycznie młodzieży.
   5. Wspieranie działalności organizacji pozarządowych.
   6. Wspomaganie finansowe Szpitala Czarnkowskiego poprzez zakup sprzętu medycznego.
   7. Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozszerzenie monitoringu miejskiego.
   8. Troska o bezpieczeństwo najuboższych.
   9. Zaspokajanie potrzeb sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych mieszkańców.
   10. Bezpłatna nauka języków obcych w miejskich przedszkolach i szkołach.
   11. Wydzielanie części środków na tworzenie budżetu obywatelskiego.
   12. Ulgi dla seniorów i honorowych krwiodawców korzystających z miejskich instytucji.


Jesteśmy dla Was – JUTRO DLA CZARNKOWA